Vastgoedbeheer via Immosa Makelaardij

Overweeg je om één of meerdere woningen te laten beheren? Immosa Makelaardij is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in vastgoedbeheer. Als vastgoedbeheerder kunnen wij je compleet ontzorgen bij het beheer van jouw woning(en). Zo heb je ook na het verhuren van jouw woning geen omkijken naar beheer, onderhoud of contact met de huurder(s).

Wat is vastgoedbeheer?

Bij vastgoedbeheer laat je een woning beheren door een vastgoedbeheerder. Immosa Makelaardij is een tussenpersoon die werkzaam is namens de eigenaar van de woning. Er zijn verschillende vormen van vastgoedbeheer, namelijk financieel beheer en technisch beheer. Wanneer je voor beide vormen van beheer kiest, wordt je compleet ontzorgd.

Immosa Makelaardij als vastgoedbeheerder 

Immosa Makelaardij biedt alle mogelijke vormen van vastgoedbeheer. Wij onderhouden al het contact met de huurder, treden op als toezichthouder en gaan om met problemen, klachten en vragen. Wij zijn bekend met alle wet- en regelgevingen.  

Soorten vastgoedbeheer

Financieel vastgoedbeheer

Bij financieel vastgoedbeheer ontzorgen wij je bij alle administratieve zaken omtrent het pand. Deze zaken bestaan onder andere uit het opstellen en innen van huurfacturen, bewaken van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen. Wij verzorgen daarbij het gehele incassotraject. Dit zijn alle financiële vastgoedbeheertaken die wij uitvoeren:

 • Maandelijkse facturering.
 • Het incasseren van huurpenningen.
 • Controle van maandelijkse betalingen.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse huurprijzenindex.
 • Debiteurenbeheer en bewaking van het incassotraject.
 • Verrekening van de borg en andere kosten na de check-out.

Technisch vastgoedbeheer

Bij technisch vastgoedbeheer ontzorgen wij je van het onderhoud van de woning. Onder technisch beheer vallen zaken als brandveiligheid, onderhoud en energiemanagement. Uiteraard zorgen we dat alles voldoet aan de juiste wet- en regelgeving. Dit zijn alle technische vastgoedbeheer taken die wij uitvoeren:

 • Opvragen van offertes (bij reparatieverzoeken).
 • Registratie en controle op inkomende offertes.
 • Storing en klachtenregistratie en een alarmnummer voor hoognodige calamiteiten.
 • Klachtenafhandeling en een klachtenrapportage.
 • Het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden.
 • Eén keer per jaar een afspraak maken met een bedrijf voor de controle en keuring van de brandveiligheid van de apparatuur.
 • Eén keer per kwartaal een gesprek met de huurder. In dit gesprek kan de huurder eventuele klachten inbrengen, maar zal tevens aan de orde komen dat de geconstateerde onvolkomenheden binnen een bepaalde duidelijke termijn verholpen moeten worden.
 • Verhelpen van technische storingen en, in overleg met de huurder, het coördineren van onderhoudswerkzaamheden. 
 • Twee keer per jaar een woninginspectie.

Ik wil een afspraak maken